HTTP alebo HTTPS?

Pravdepodobne ste už počuli o HTTPS, čo je zabezpečená verzia HTTP (internetový komunikačný protokol, ktorý je používaný na “komunikáciu” s webovými stránkami).

CSR? Čo to je?

Požiadavka na podpis certifikátu (CSR) je špeciálne formátovaná šifrovaná správa odoslaná certifikačnej autorite.